Polski przemysł jest odporny na koronakryzys?

Paweł Skutecki18 lutego, 20215 min

Grudniowy ponad 6-proc. wzrost produkcji przemysłowej potwierdził wysoką odporność polskiego przemysłu w 2020 r. na kryzys wywołany pandemią – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Dodaje, że wyniki przemysłu znacząco ograniczyły spadek PKB Polski w ub. r.

W opublikowanym w czwartek raporcie PIE zaznaczył, że w czterech największych krajach UE spadek produkcji był w całym 2020 r. dwucyfrowy, a nieco niższe spadki dotknęły kraje Grupy Wyszehradzkiej. Np. w przypadku Słowacji było to rdr 9,1 proc., Czech 8 proc., Węgier 7,2 proc.”Odnotowany w grudniu ponad 6-proc. wzrost produkcji przemysłowej potwierdził wykazywaną przez polski przemysł w całym 2020 r. wysoką odporność na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19″ – podkreślili eksperci w „Tygodniku Gospodarczym PIE”. W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa w Polsce obniżyła się o 2,1 proc. wobec jej spadku w całej UE o 8 proc., a w strefie euro – o 8,7 proc. Lepsze wyniki niż Polska uzyskały tylko Malta (-0,3 proc.) i Łotwa (-1,7 proc.), „ale znaczenie przemysłu w ich gospodarkach jest dwukrotnie mniejsze niż w naszym kraju” – wskazano.

Zdaniem analityków niewielki spadek produkcji przemysłowej w Polsce był następstwem zminimalizowania spadku krajowego popytu konsumpcyjnego, „w dużym stopniu za sprawą działań osłonowych dla przedsiębiorców i pracowników finansowanych ze środków publicznych” oraz dobrych wyników w eksporcie, „zwłaszcza wyrobów przemysłu spożywczego i niektórych branż przemysłu elektromaszynowego”.

PIE zauważył, że wyniki przemysłu znacząco ograniczyły spadek PKB Polski w 2020 r. „O ile w całej UE spadek produkcji przemysłowej był odpowiedzialny za obniżenie dynamiki PKB o 1,4 pkt. proc., o tyle w Polsce ten efekt wyniósł niespełna 0,5 pkt. proc.” – czytamy. W opinii ekspertów wpływ na to miały nie tylko dobre wyniki samego przemysłu, ale też relatywnie wysoki jego udział w tworzeniu PKB (21,7 proc. wobec 17,6 proc. przeciętnie w UE, wg danych za 2019 r.).

Największy uszczerbek dla tempa wzrostu PKB od strony przemysłu odnotowały Niemcy oraz Czechy i Słowacja. „Straty krajów południa Europy były relatywnie mniejsze z racji niższego zaangażowania ich gospodarek w działalność przemysłową” – podkreślono.

Najbardziej ucierpiała w ubiegłym roku produkcja dóbr kapitałowych (w UE spadek o 12,9 proc.). „W Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Francji były to spadki dwucyfrowe. W Polsce obniżka była wyraźnie mniejsza – ok. 9 proc.” – zaznaczyli analitycy. Blisko 7-proc. spadki dotknęły unijną produkcję dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych trwałego użytku – w Polsce odpowiednio o 3,2 proc. i 0,8 proc. „Tylko w zakresie dóbr związanych z energią produkcja w Polsce obniżyła się nieco bardziej niż przeciętnie w Unii Europejskiej” – podsumowano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk