PolitykaKoalicja Polska złożyła projekt ustawy likwidującej Radę Mediów Narodowych

Magdalena Targańska18 lutego, 20217 min
Potrzebujemy Twojej pomocy, żeby wciąż tworzyć niezależne, wolne media. Jak możesz nam pomóc?

 

Za pomocą Pay Pal'a:
Za pomocą przelewu tradycyjnego:

 

Fundacja „Będziem Polakami”
ul. Podhalańska 3
85-123 Bydgoszcz
PKO BP PL04 1020 1462 0000 7902 0326 0783
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Koalicja Polska złożyła w Sejmie projekt ustawy o likwidacji Rady Mediów Narodowych. Proponujemy tę zmianę, „by przeciwdziałać spektaklom medialnym w postaci powoływania i odwoływania prezesa TVP” oraz „targom związanym z działalnością mediów, które publiczne są tylko z nazwy” – wskazano w uzasadnieniu.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, „należy przywrócić konstytucyjny ład oraz rzetelny nadzór nad działalnością mediów publicznych”, dlatego pozakonstytucyjny organ, jakim jest Rada Mediów Narodowych, powinien zostać zlikwidowany. To „KRRiT musi być włączona w procedurę wyłaniania składu personalnego organów kierujących działalnością spółek publicznej radiofonii i telewizji” – uważają autorzy projektu.

W uzasadnieniu przypomniano, że „ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych została powołana Rada jako organ właściwy w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej”.

Przypomniano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r., zgodnie z którym Trybunał za niekonstytucyjne uznał te rozwiązania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, które całkowicie wyłączyły udział KRRiT z procedury obsadzania organów spółek publicznej radiofonii i telewizji. „Trybunał podkreślił, że wybór struktury organizacyjnej, w jakiej funkcjonować mają media publiczne, należy do ustawodawcy” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Dodano, że „TK nie przesądził o tym, w jaki sposób ustawodawca powinien zagwarantować KRRiT udział w procedurze powoływania i odwoływania osób pełniących funkcję członków zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji”, „stwierdził jedynie, że zmiany dokonane w ustawie nowelizującej skutkują całkowitym pozbawieniem KRRiT wpływu na obsadę personalną takich podmiotów”.

Zdaniem autorów projektu „KRRiT została wypchnięta przez ustawodawcę poza sferę rozstrzygania o tym, kto i jak długo będzie członkiem zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji. To zaś wyklucza możliwość efektywnego wykonywania zadań przypisanych jej w konstytucji”.

Według nich, „KRRiT musi być włączona w procedurę wyłaniania składu personalnego organów kierujących działalnością spółek publicznej radiofonii i telewizji”. „Trybunał uznał również za niekonstytucyjne pozbawienie KRRiT kompetencji do wyrażania zgody na zmiany w statutach spółek publicznej radiofonii i telewizji. Rozwiązanie to pozostawia bowiem sferę organizacyjną takich spółek całkowicie poza kontrolą konstytucyjnego organu państwa mającego pełnić rolę strażnika m.in. interesu publicznego w radiofonii i telewizji” – podkreślono.

Jak zaznaczono, RMN zastapiła konstytucyjny organ, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która „powstała w celu zabezpieczenia społecznych środków masowego przekazu przed instrumentalnym wykorzystaniem radia i telewizji”.

„Jak stanowi art. 214 Konstytucji, członkowie KRRiT są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej. Zatem KRRiT jest powoływana w złożony sposób, który ma na celu zapewnienie bezstronności i zapobieganie jej uzależnieniu od jednej tylko władzy publicznej” – podkreślają autorzy projektu.

„W opinii projektodawców należy przywrócić konstytucyjny ład oraz rzetelny nadzór nad działalnością mediów publicznych. Projektodawcy proponują likwidację Rady Mediów Narodowych, aby przeciwdziałać swoistym spektaklom medialnym w postaci, powoływania, odwoływania Prezesa TVP, spekulacji politykom, posłom stanowiącym wyraz braku zaufania do podjętych decyzji oraz przeciwdziałania ewidentnym targom medialnym związanym z działalnością mediów, które publiczne są tylko z nazwy” – dodają.

Rada Mediów Narodowych to organ powołujący i odwołujący zarządy i rady nadzorcze (w tym także prezesów) Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Rada pełni także funkcję doradczą w zarządzaniu mediami publicznymi. Została utworzona w 2016.

W skład Rady wchodzą trzy osoby wybierane przez Sejm i dwie powoływane przez Prezydenta RP, wskazane przez największe kluby opozycyjne. Członkowie Rady muszą „wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów”. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem niektórych funkcji publicznych. Kadencja członka Rady trwa 6 lat.(PAP)

 

autor: Edyta Roś

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

jeden × jeden =