Przemoc seksualna i społeczność LGBTQ

Karol Kwiatkowski31 stycznia, 20215 min

Przemoc seksualna występuje w każdej grupie demograficznej i każdej społeczności – w tym LGBTQ. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lesbijki, homoseksualiści i osoby biseksualne doświadczają przemocy seksualnej z podobnym lub wyższym wskaźnikiem niż osoby heteroseksualne.

Amerykańska organizacja Krajowa Koalicja Projektów Przeciwko Przemocy (NCAVP) szacuje, że prawie jedna na dziesięć osób LGBTQ, które przeżyły przemoc w związku, doświadczyło napaści seksualnej ze strony swoich partnerów. Badania sugerują, że około połowa osób transpłciowych i kobiet biseksualnych doświadczy przemocy seksualnej w którymś momencie swojego życia.

Jako społeczność osoby LGBTQ są ​​narażone na wyższe wskaźniki ubóstwa, stygmatyzacji i marginalizacji, co naraża na większe ryzyko napaści seksualnej. W środowisku LGBTQ mamy do czynienia z wyższymi wskaźnikami przemocy motywowanej nienawiścią, która często może przybrać formę napaści seksualnej. Hiperseksualizacja osób LGBTQ może prowadzić do przemocy intymnej, która wynika z uwewnętrznionej homofobii i wstydu.

Raport CDC dotyczący amerykańskich partnerów seksualnych i przemocy seksualnej przeprowadzone wśród osób LGB:

  • 44 procent lesbijek i 61 procent biseksualnych kobiet doświadcza gwałtu, przemocy fizycznej lub prześladowania ze strony intymnego partnera, w porównaniu z 35 procentami heteroseksualnych kobiet;
  • 26 procent gejów i 37 procent biseksualistów doświadcza gwałtu, przemocy fizycznej lub prześladowania ze strony intymnego partnera, w porównaniu do 29 procent heteroseksualnych mężczyzn;
  • 46 procent biseksualnych kobiet zostało zgwałconych, w porównaniu do 17 procent heteroseksualnych kobiet i 13 procent lesbijek;
  • 22 procent biseksualnych kobiet zostało zgwałconych przez intymnego partnera, w porównaniu z 9 procentami heteroseksualnych kobiet;
  • 40% homoseksualistów i 47% biseksualnych mężczyzn doświadczyło przemocy seksualnej innej niż gwałt, w porównaniu do 21% heteroseksualnych mężczyzn.

W społeczności LGBTQ osoby transpłciowe i kobiety biseksualne spotykają się z najbardziej niepokojącymi wskaźnikami przemocy seksualnej. W obu tych populacjach przemoc seksualna zaczyna się wcześnie, często w dzieciństwie. Badanie US Transgender Survey z 2015 r. Wykazało, że 47% osób transpłciowych jest napastowanych seksualnie w którymś momencie swojego życia.
Wśród osób kolorowych respondenci badania US Transgender Survey z 2015 r. najczęściej padali ofiarami napaści seksualnej w ciągu swojego życia – Hindusi amerykańscy (65%), wielorasowi (59%), bliskowschodni (58%) i czarnoskórzy (53%).
Prawie połowa (48%) biseksualnych kobiet, które przeżyły gwałt, doświadczyła pierwszego gwałtu w wieku od 11 do 17 lat.
Osoby LGBTQ, które przeżyły napaść na tle seksualnym wahają się, czy szukać pomocy w policji, szpitalach, schroniskach lub ośrodkach kryzysowych.

85 proc. adwokatów ofiar ankietowanych przez NCAVP przyznało, że pracowało z osobą LGBTQ, której odmówiono świadczenia usług ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Badanie US Transgender Survey z 2015 r. Wykazało, że jeden na pięciu (20%) respondentów, którzy byli osadzeni w więzieniu, więzieniu lub areszcie dla nieletnich w ubiegłym roku, był w tym czasie napastowany seksualnie przez personel placówki. Ponadto 17% respondentów, którzy przebywali w jednym lub kilku schroniskach dla bezdomnych w ciągu ostatniego roku, padło ofiarą napaści seksualnej w schronisku z powodu transpłciowości.

Źródło: Human Rights Campaign.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk