Jarosław Kaczyński: zrobiliśmy wszystko, żeby obronić polską suwerenność

Magdalena Targańska11 grudnia, 20203 min

Zrobiliśmy wszystko, żeby obronić polską suwerenność. Dzisiaj jest ona lepiej chroniona niż przed porozumieniem – powiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” i TV Republika.

Wywiad – jak poinformowano w TV Republika – ma zostać wkrótce opublikowany m.in. na portalu niezalezna.pl.

Po sprzeciwie Polski i Węgier wobec rozporządzenia dotyczącego mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności, w związku z którym premierzy obu państw zapowiadali możliwość zawetowania budżetu UE na l. 2021-2027, w czwartek w Brukseli doszło do porozumienia przywódców państw UE, które zostało zapisane w konkluzjach Rady Europejskiej.

Natomiast w piątek w Brukseli, jak przekazało źródło PAP, Komisja Europejska złożyła na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE deklarację dot. unijnego budżetu i mechanizmu warunkowości, do czego została zobowiązana w konkluzjach przyjętych na szczycie UE.

W deklaracji, którą widziała PAP, „Komisja Europejska zwraca uwagę na konkluzje Rady Europejskiej z 10-11 grudnia 2020 dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii” oraz „potwierdza rozumienie Rady Europejskiej, że (…) w stosowaniu tego Rozporządzenia jest zobowiązana do elementów wskazanych w paragrafie 2 konkluzji z 10-11 grudnia 2020 w granicach swojej odpowiedzialności, zgodnie z Traktatami”. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk