W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ograniczające prace szkół do 3 stycznia

Karol Kwiatkowski26 listopada, 20205 min

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki zgodnie, z którym stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – zostało opublikowane w czwartek w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie w piątek.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do tej pory nauka zdalna obowiązywała do 29 listopada. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 24 listopada, stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Jednocześnie wprowadzone zostają pewne wyjątki od tej zasady. Od 30 listopada zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia będą mogły być prowadzone w szkole „z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych”. Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Od 30 listopada będą mogły być także prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybrane dni tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Obecnie takie zajęcia – w identycznym reżimie sanitarnym – mogą być prowadzone tylko dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum oraz dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Od 30 listopada możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy „o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów”.

W rozporządzeniu doprecyzowano też zapis zobowiązujący szkoły podstawowe i szkoły artystyczne do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Dodano do niego, że „rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada.

Przedłużenie ograniczenia stacjonarnego funkcjonowania szkół do 3 stycznia zapowiedział w sobotę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział też, wprowadzenie od 4 do 17 stycznia ferii zimowych w całym kraju w jednym terminie.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk