Szpitale tymczasowe za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 otrzymują 822,43 zł

Karol Kwiatkowski16 listopada, 202019 min

Dobowa opłata dla szpitali tymczasowych za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 wynosi 822,43 zł za dobę, a za dostępność stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej 3 773,70 zł – wynika z danych zamieszczonych w poniedziałek na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Natomiast stawka dobowa za gotowość do udzielania świadczeń w punkcie przyjęć dla tego typu szpitali wynosi 18 299 zł. Takie dane podano w oparciu o analizę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

NFZ pokreślił, że w szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie nie łączą się z opłatami za dostępność.

„Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych uwzględniają dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100 proc. w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanych przez wojewodę (w przypadku personelu skierowanego do pracy w szpitalu tymczasowym przez wojewodę) „ – wyjaśnił fundusz.

Ponadto z informacji zawartych na stronie NFZ wynika też, że szpitale tymczasowe nie otrzymują rekompensaty za utracone przychody.

NFZ podkreślił, że AOTMiT po pierwszym okresie funkcjonowania szpitali tymczasowych, jeszcze raz wyceni wysokość stawek za gotowość do leczenia i leczenie pacjentów z COVID-19 na podstawie realnie poniesionych kosztów.

Równocześnie NFZ przypomniał, że tradycyjne szpitale (I i II poziomu zabezpieczenia covidowego) otrzymują opłatę za dobową gotowość do udzielania świadczeń medycznych wyłącznie dla pacjentów podejrzanych i zakażonych koronawirusem w wysokości średnio ponad 717 zł za łóżko. To placówki, które musiały przekształcić np. jeden oddział do takiej opieki.

„Opłata za gotowość jest rekompensatą za utracone wpływy, które szpital uzyskałby z umowy z NFZ, lecząc pacjentów na tym oddziale w normalnym trybie, w czasie poza covidowym. Wysokość rekompensaty liczona jest względem wynagrodzenia za świadczenia wypłaconego tym szpitalom przez NFZ w styczniu i lutym 2020 r., czyli średniej z okresu przed pandemią” – wyjaśnił fundusz.

Z kwoty rekompensaty wyłączone są koszty leków stosowanych w chemioterapii oraz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach programów lekowych, środków finansowych przekazywanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy oraz świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych na podstawie Ogólnych Warunków Umów.

Natomiast szpitale I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za każde dodatkowe łóżko, niefinansowane wcześniej w ramach umowy z NFZ, otrzymują 100 zł za dobę za dostępność tego łóżka dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto placówki II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego dostają środki za dostępność do respiratora dla pacjentów podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Opłata ta wynosi 200 zł za dobę dostępności do każdego dodatkowego respiratora, który nie jest ujęty w dotychczasowej umowie szpitala z funduszem.

„Szpitale III poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują opłatę za gotowość do udzielania świadczeń medycznych pacjentów z COVID-19. Opłata wynosi 40 zł/dobę za każde łóżko, zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą” – podał płatnik.

NFZ poinformował też o opłatach tradycyjnych szpitali za leczenie. I tak placówki I, II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za pobyt pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 otrzymują 185 zł.

Z kolei szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za jeden dzień leczenia pacjenta z COVID-19, z uwzględnieniem poziomu jego saturacji, otrzymują odpowiednio 330 zł w przypadku saturacji równiej lub wyższej niż 95 proc. oraz 630 zł w przypadku saturacji poniżej 95 proc.

Za dzień hospitalizacji pacjenta chorego na COVID-19, który wymaga wentylacji mechanicznej poza oddziałem intensywnej terapii szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymują 1 154 zł, a na oddziale intensywnej terapii od 919 zł do 5 298 zł.

„Placówki III i IV poziomu zabezpieczenia covidowego za hospitalizację pacjenta z COVID-19, który wymaga leczenia specjalistycznego, otrzymują środki za to leczenie na podstawie klasyfikacji JGP konkretnego świadczenia specjalistycznego” – wyjaśnił NFZ.

Podkreślił równocześnie, że do środków za leczenie pacjentów z COVID-19 w tradycyjnych szpitalach dodatkowo należy doliczyć opłaty za gotowość. Natomiast w kosztach leczenia i opłatach za gotowość nie są uwzględnione koszty dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego.

„Stanowią one odrębną część kosztów, które pokrywa NFZ” – zaznaczył płatnik.

Ich wysokość została wskazana w poleceniu Ministra Zdrowia dla prezesa NFZ z 1 listopada 2020 r.

Jak przypomniał fundusz tradycyjne szpitale podzielono na cztery poziomy zabezpieczenia covidowego. I poziom stanowią placówki, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

II poziom to placówki, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19 oraz opieką pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

III poziom to szpitale, do których trafia pacjent z COVID-19, lecz głównym powodem jego hospitalizacji nie jest COVID-19.

IV poziom to szpitale hybrydowe, które łączą w sobie zadania np. szpitala II i III poziomu. Koordynują opiekę nad pacjentami z COVID-19 w każdym województwie.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

One comment

  • jakub

    16 listopada, 2020 at 6:40 pm

    nie było pieniędzy i nagle są… cuda panie …cuda…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk