Mecenas Tetela: Zakaz wstępu na cmentarze jest nielegalny

Karol Kwiatkowski1 listopada, 202022 min

Mecenas Arkadiusz Tetela przeanalizował ostatnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r.,  w którym jest zapis: „Od dnia 31 października do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych” i ten zapis Tetela uważa za niezgodny z polskim prawem. – Stan epidemii nie może stanowić uzasadnienie dla łamania prawa – stwierdza mecenas.

Arkadiusz Tetela analizuje wszystkie rozporządzenia covidowe i ostatnie też nie uszło jego uwadze. Odniósł się do tego w mediach społecznościowych i stwierdza, że wspomniany wyżej zapis jest nielegalny.

Analizę mecenasa publikujemy w całości.

„Zakaz wstępu na cmentarze jest nielegalny
30 października Rada Ministrów późnym wieczorem opublikowała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono między innymi zakaz wstępu na cmentarze w okresie od dnia 31 października do dnia 2 listopada 2020 r.
To kolejne zakazy „antycovidowe” naruszające prawo.
Zgodnie z nowym §28a rozporządzenia Rady Ministrów:
*”Od dnia 31 października do dnia 2 listopada 2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych”.*
Zakaz ten jest nielegalny. W treści rozporządzania wskazuje się na podstawę prawną wprowadzonego zakazu odwołując się do art. 46a ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych (jest to artykuł, który zawiera ogólną delegację wskazującą, że Rada Ministrów może określać rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. W zakresie tego artykułu 46b – jako podstawę wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze, Rada ministrów wskazuje na art. 46b pkt 1-6 oraz 8-12 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. A bardziej konkretnie, autorzy rozporządzenia wydając zakaz przebywania na cmentarzach zapewne opierali się na treści (art. 46b pkt 10 ustawy) ustawy o zwalczeniu chorób zakaźnych odwołującego się do “zakazu przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach”.
Niemniej zakaz ten nie został wprowadzony w samej ustawie, a w rozporządzeniu z 30 października 2020 r. i jest sprzeczny z treścią art. 53 oraz 52 Konstytucji RP, które wskazują że w/w wolności obywatelskie mogą być ograniczone **jedynie w ustawie** ‼️ Stan epidemii w tym zakresie nic nie zmienia ‼️
**Art. 53 [Wolność sumienia i wyznania]**
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
? 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
[…]
? 5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona **jedynie w drodze ustawy** i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.
[…]
**Art. 52 [Wolność przemieszczania się]**
? 1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.
[…]
? 3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.
[…]
Zatem wprowadzony zakaz narusza art. 53 ust. 2 i 5 oraz art. 52 ust. 1 Konstytucji. Ograniczenia tej wolności powinno być określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu.
W podobny sposób ograniczanie wolności obywatelskich (w zakresie prawa do zgromadzenia – art. 57 Konstytucji) ocenił 16 października Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w orzeczeniu V W 2757/20.
Wprowadzony zakaz wydaje się również naruszać art. 31 ust. 3 Konstytucji [zasadę proporcjonalności] w sytuacji, gdy możemy przebywać w świątyniach, robić zakupy w sklepach. Z tego powodu nie da się również uzasadnić całkowitego zakaz odwiedzenia cmentarza, choćby ze wskazaniem jakiś limitów czasowych, osobowych. Epidemiolodzy mówią, że trudno jest się zarazić na świeżym powietrzu – potrzebna jest duża „dawka wirusa” od osoby, która jest bezobjawowo chora (np. przebywanie z nią, co najmniej 15 min).
Stan epidemii nie może stanowić uzasadnienie dla łamania prawa”
Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk