Ile wynoszą aktywa inwestorów amerykańskich w Polsce? Sprawdziliśmy

Karol Kwiatkowski21 lipca, 20208 min

Aktywa inwestorów amerykańskich działających w Polsce przekraczają wartość 200 mld zł, ponad połowa amerykańskich inwestycji jest związana z przemysłem – mówi PAP prof. Eliza Przeździecka ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Autorka raportu „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce” zaznaczyła, że Polska jest uważana przez przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych za atrakcyjny rynek lokowania kapitału.

„Nasz kraj jako wiodąca gospodarka UE, dotychczas o względnie wysokiej stabilnej stopie wzrostu PKB i centralnym położeniu w Europie, z odpowiednimi zasobami konkurencyjnej kosztowo, wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, stanowi bezpieczne i stabilne miejsce lokalizacji i rozwoju biznesu” – powiedziała.

Zwróciła uwagę na wzrost w ostatnich latach aktywności inwestorów amerykańskich w porównaniu do innych inwestorów zagranicznych w naszym kraju. „W latach 2010-2018 inwestycje amerykańskie wzrastały półtora raza szybciej niż inne zagraniczne” – przypomniała.

Zdaniem ekspertki „poparcie dla możliwości dalszego wzrostu i rozwoju” widać w tym, że duża część wszystkich inwestycji przedsiębiorców zza oceanu pochodzi od istniejących firm – są to tzw. reinwestycje.

„Firmy chcą się rozwijać i zostawiają efekty prowadzonej działalności w naszym kraju, tworząc nowe miejsca pracy i rozwijając działalność o nowe funkcje” – zaznaczyła.

Przeździecka uważa, że pozycja firm ze Stanów Zjednoczonych w naszym kraju to efekt „długiej historii inwestycji i rozwoju biznesu amerykańskiego w Polsce”. Według niej, w tym kontekście ważna jest nie tylko wartość inwestycji, ale i aktywa, czyli całkowite zasoby majątkowe.

„Wartość aktywów inwestorów zza oceanu działających w Polsce to obecnie ponad 200 mld zł, co przekłada się na ponad 300 tys. miejsc pracy, z uwzględnieniem sieci franczyzowych i łańcuchów dostaw” – wyliczyła. Dodała, że w ostatnich pięciu latach zatrudnienie wzrosło o jedną czwartą.

Ekspertka zwróciła też uwagę na zmianę charakteru amerykańskich inwestycji. Na początku lat 90. chłonny rynek zbytu, wiele przedsiębiorstw państwowych wymagających reprywatyzacji, a także potrzeby finansowe rozwijającego się biznesu sprawiły, że naszym krajem zainteresowały się największe firmy amerykańskie.

„Druga połowa lat 90. XX wieku i pierwsza dekada obecnego stulecia to okres przyspieszonego rozwoju Polski, a także wzmożonej aktywności firm zza oceanu na naszym rynku” – wyjaśniła. Istniejące fabryki rozbudowały się dzięki reinwestycjom, a produkcja odtwórcza i imitująca, bazująca na technologii amerykańskiej, była stopniowo zastępowana przez procesy produkcyjne, do których know-how tworzy się w Polsce.

Np. inwestycje w usługach, jak podkreśliła Przeździecka, widać w szczególności w branży IT i sektorze usług biznesowych. Ich rozwój jest przede wszystkim efektem przenoszenia elementów łańcuchów wartości dotyczących takich procesów jak badania i rozwój, prace inżynieryjne, software development. W Polsce powstają centra świadczące szereg usług na rzecz sieci przedsiębiorstw we własnej grupie kapitałowej: centra usług wspólnych, centra B+R, inżynieryjne; ale też wyspecjalizowani usługodawcy BPO (business process outsourcing) – wyjaśniła.

Według rozmówczyni PAP, wśród firm z branży usług biznesowych, przedsiębiorstwa z udziałem kapitału amerykańskiego stanowią obecnie największą grupę pracodawców w Polsce.

„Zatrudniają w usługach biznesowych więcej niż firmy polskie” – wskazała. Powołała się na dane ABSL, z których wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat wzrost ten wyniósł 63 proc.

Amerykańskie inwestycje w Polsce obejmują obecnie szereg kluczowych branż: od przemysłu lotniczego, poprzez komponenty motoryzacyjne, usługi IT, usługi biznesowe, nieruchomości i towary konsumpcyjne – wyliczyła. Firmy z USA prowadzą też badania i rozwój, np. w dziedzinie IT, cyberbezpieczeństwa, biotechnologii, lotnictwa i materiałów.

„Ponad połowa amerykańskich inwestycji w Polsce związana jest obecnie z przemysłem, przy średniej wśród inwestorów zagranicznych na poziomie 38 proc., a lokalizacja fabryk dotyczy całego kraju” – zauważyła Przeździecka. Z przytoczonych przez nią danych AmCham wynika, że 70 proc. inwestycji i 77 proc. miejsc pracy w przemyśle znajduje się poza województwem mazowieckim.

Według Przeździeckiej rynek amerykański jest też coraz ważniejszym kierunkiem ekspansji eksportowej polskich producentów. „Ostatnie dane wskazują, że USA to 8. rynek zbytu dla polskich towarów oraz 3. kraj świadczenia usług” – wskazała. W latach 2018-2019 polski eksport do Stanów Zjednoczonych, jak podał GUS, zwiększył się o 12 proc., a do pozostałych krajów średnio o 6,5 proc. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk