130 milionów dla dzieci w pieczy zastępczej

Paweł Skutecki20 lipca, 20203 min

Do placówek i rodzin sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi w całym kraju trafi 130 mln zł, z tego 14 mln zł rozdysponowanych będzie na Mazowszu. Środki mają być przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania – poinformowała w poniedziałek podczas briefingu minister rodziny Marlena Maląg.

Minister rodziny pokreśliła, że w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″ do dzieci objętych taką formą opieki trafi w całej Polsce 130 mln zł, w tym na Mazowszu 14 mln zł. Pieniądze te mają być przeznaczone na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, również tego dla dzieci z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego czy środków ochrony osobistej.”W tym szczególnym czasie, jakim jest epidemia, ministerstwo prowadzi projekt polegający na udzieleniu wsparcia podmiotom pieczy zastępczej, a przede wszystkim dzieciom objętym opieką i wychowaniem. To 130 mln zł wsparcia” – stwierdziła, wręczając promesy przedstawicielom samorządów Mazowsza.

„Cieszę się, że wojewodowie przystępują do tego programu, by dzieci mogły się dobrze rozwijać” – dodała.

Jednocześnie minister przypomniała, że w Polsce 70 proc. dzieci w pieczy zastępczej objętych jest nieinstytucjonalną opieką.

Uczestniczący w briefingu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że jeszcze nie tak dawno takie dzieci przebywały w dużych placówkach, ale nie było to dobre rozwiązanie. Obecnie – jak wspomniał – już 6 tys. dzieci spośród 7,5 tys. objętych pieczą zastępczą przebywa w rodzinnych domach czy w rodzinnych ośrodkach. „Te różne formuły mają jeden wspólny mianownik – zbliżone są do rodzin” – podkreślił.

Wojewoda, odnosząc się do wsparcia na Mazowszu, powiedział, że te 14 mln zł pomogą dzieciom i ich opiekunom stawić czoło skutkom epidemii. Do dzieci trafią stacjonarne i przenośne komputery, oprogramowanie, ale także sprzęt ochrony indywidualnej, m.in. maseczki i jednorazowe rękawiczki. „Tą pomocą obejmujemy wszystkie formy placówek” – podkreślił.(PAP)

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk