Większość Polaków widzi przyszłość w czarnych barwach

Paweł Skutecki26 maja, 202018 min

53 proc. respondentów jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. 35 proc. pozytywnie ocenia ich kierunek, a 12 proc. nie ma zdania na ten temat – wynika z majowego sondażu Kantar Public.

W porównaniu do wyników otrzymanych w kwietniu, o 1 punkt procentowy zmniejszył się odsetek respondentów, którzy negatywnie oceniają kierunek biegu spraw, a o 2 punkty procentowe wzrósł odsetek pozytywnie oceniających kierunek zmian. Odsetek niemających zdania zmniejszył się o 1 punkt procentowy.

Łącznie 68 proc. badanych jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 46 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 22 proc. Zdaniem 26 proc. badanych gospodarka rozwija się, w tym w ocenie 15 proc. jest to rozwój powolny, a według 11 proc. dynamiczny. 6 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

W porównaniu do wyników z kwietnia, o 5 punktów procentowych spadł odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie. O 5 punktów procentowych wzrósł natomiast odsetek badanych, którzy twierdzą, że polska gospodarka się rozwija. Odsetek badanych, którzy nie mają zdania na ten temat nie zmienił się.

21 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 29 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, w tym 20 proc. ocenia, że nastąpi pewna poprawa, a 9 proc. że będzie ona wyraźna. 42 proc. respondentów wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 13 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 29 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 8 proc. nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników z kwietnia zwiększył się o 7 punktów procentowych odsetek badanych, którzy twierdzą, że w ciągu najbliższych trzech lat poprawią się materialne warunków życia. Zwiększyły się też o 2 punkty procentowe odsetek badanych przewidujących brak zmian. Zwiększył się także o 2 punkty procentowe odsetek niepotrafiących wyrazić swojego zdania. Odsetek badanych, którzy prognozują pogorszenie warunków życia zmniejszył się o 11 punktów procentowych.

68 proc. ankietowanych uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 57 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć bez większych kłopotów, choć niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 11 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 24 proc. respondentów pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 22 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 2 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 8 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników z kwietnia o 2 punkty procentowe wzrósł odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę. O 3 punkty procentowe spadł odsetek osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce. Procent badanych niemających na ten temat zdania wzrósł o 1 punkt procentowy.

„W maju nastroje poprawiły się nieco w porównaniu z kwietniem. Łagodzenie kolejnych restrykcji związanych z epidemią koronawirusa wyraźnie polepsza Polakom samopoczucie. Rezygnacja z ograniczeń w sferze działalności gospodarczej sprawia, że prognoza materialnych warunków życia ludności w perspektywie 3 lat jest znacznie bardziej optymistyczna, choć nadal więcej jest osób, które uważają, że pogorszy się ona, niż że poprawi. Z mediów płyną niepokojące wieści dotyczące rosnącej liczby osób bez pracy, jednak dwie trzecie Polaków nadal ocenia, że w naszym kraju łatwo jest znaleźć pracę” – tak wyniki badania skomentowała ekspertka Kantar Public Agata Zadrożna.

„Najbardziej martwiła nas w maju sytuacja gospodarcza kraju. Obserwujemy tu poziom pesymizmu nienotowany od 2013 roku. Najwyraźniej wiara w gospodarcze odbicie i skuteczność ochrony oferowanej przedsiębiorcom przez tarcze antykryzysowe jest niewielka, choć i tak większa niż przed miesiącem” – dodała.

Według ekspertki ogólna ocena sytuacji w Polsce jest stosunkowo najmniej wrażliwa na sytuację epidemii. „Odsetek osób uważających, że sprawy w naszym kraju idą w dobrym kierunku, w zasadzie się nie zmienił. Grupę tę, tak jak wcześniej, stanowią głownie zwolennicy partii rządzącej. Jednocześnie trudności wywołane przez epidemię i zamieszanie wokół wyborów sprawiły, że spora część dotychczas obojętnych osób stwierdziła, że sprawy idą w złym kierunku” – napisała w komentarzu.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-19 maja na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. W związku z epidemią koronawirusa, badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (CATI). (PAP)

Udostępnij:

Paweł Skutecki

One comment

 • PI Grembowicz

  26 maja, 2020 at 8:57 pm

  Właśnie, jeśli przyszłość, której oczywiście nie ma, rysuje się w czarnych barwach, to jaka jest obecna rzeczywistość, dzień dzisiejszy, jaki właśnie jest?!
  =-O 😉 🙂 :-! :O 😀 O:-)
  Vide „Paint it black” The Rolling Stones

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk