STOP 447 wreszcie w Sejmie!

Paweł Skutecki15 kwietnia, 20204 min

Dzisiaj Sejm zajmował się obywatelskim projektem ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Ustawa nazywana powszechnie „Stop 447”, podpisana przez ponad dwieście tysięcy Polaków, najprawdopodobniej trafi do prac w komisjach sejmowych.

(PAP/Radek Pietruszka)

Przedstawiciel inicjatorów ustawy, Robert Bąkiewicz tłumaczył, że skala roszczeń żydowskich jest bezprecedensowa. – Realizacja roszczeń spowodowałaby gospodarcze i społeczne trzęsienie ziemi – mówił. Przypomniał również, że środowiska domagające się od Polski „zadośćuczynienia” szacują je na trzysta miliardów dolarów. – To kwota odpowiadająca wypłacanym w Polsce przez pięć lat rentom i emeryturom, czy budżetowi programu 500+ wypłacanego przez 31 lat. To kwota odpowiadająca czternastokrotnemu kosztowi odbudowy Warszawy po wojnie – mówił Bąkiewicz. 

Projekt narusza konstytucję – stwierdził w wystąpieniu w imieniu klubu PiS poseł Arkadiusz Mularczyk składając mimo to wniosek o skierowanie projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych. 

Poseł Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. – Nie ma problemu z mieniem bezdziedzicznym – stwierdził Kropiwnicki. 

W imieniu Lewicy głos zabrał poseł Maciej Konieczny. – Was interesuje tylko szczucie na obcych – zwrócił się do posłów Konfederacji. – Polska nie będzie zwracać żadnego mienia bezspadkowego, bo nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej – mówił. 

Krzysztof Paszyk, w imieniu Koalicji Polskiej – PSL/Kukiz’15, przypomniał, że Polska była ofiarą, a nie sprawcą II wojny światowej. Paszyk mówił również o tym, że nie mamy porządnej ustawy reprywatyzacyjnej i nie doczekaliśmy się rozwiązania kwestii roszczeń żydowskich na gruncie politycznym. – Nie starczyło woli, determinacji, chęci? – pytał z mównicy. 

W imieniu koła poselskiego Konfederacji głos zabrali Krzysztof Bosak i Robert Winnicki. – Oczekujemy poparcia tego projektu, oczekujemy dyskusji. Nie jesteśmy ani jako naród, ani jako państwo nic nikomu winni – mówił ten pierwszy. – Wasalny stosunek do Stanów Zjednoczonych nikogo dzisiaj nie uchroni – powiedział poseł Winnicki składając wniosek o niezwłoczne przejście do drugiego czytania i uchwalenie ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. (PAS)

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk