Kancelarie notarialne czynne

Karol Kwiatkowski25 marca, 20206 min

Obowiązujące przepisy prawa ani żadne decyzje organów administracji publicznej nadal nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia działalności kancelarii notarialnych – głosi stanowisko Krajowej Rady Notarialnej (KRN) zamieszczone w środę na stronie notariatu.

pixabay.com

KRN wydała stanowisko – jak zaznaczono – w związku z licznymi zapytaniami notariuszy związanymi z zagrożeniem koronawirusem oraz z ogłoszonym we wtorek zmienionym rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym stanu epidemii. W tym rozporządzeniu wskazano m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług. Nowe przepisy zakazują też od 25 do 11 kwietnia organizowania zgromadzeń.

Jak przypomniała jednak KRN, rozporządzenie określiło wyjątki od zakazu organizowania zgromadzeń i stanowi, że nie stosuje się go „do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej”. „Zatem zakazy te nie dotyczą czynności notarialnych” – wskazała Rada.

W związku z tym – w ocenie KRN – „obowiązujące przepisy prawa ani żadne decyzje organów administracji publicznej nadal nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia działalności kancelarii notarialnych”.

Jednocześnie w stanowisku podkreślono, że „z uwagi na stan epidemii, za w pełni uzasadnione uważa się przyjmowanie wszelkich płatności dokonywanych w kancelariach notarialnych – również podatków oraz opłat sądowych – w formie bezgotówkowej, w tym także przy użyciu kart płatniczych”.

KRN przypomniała także swoje poprzednie stanowisko ws. zagrożenia koronawirusem z zeszłego tygodnia. Wówczas Rada pisała, że decyzje dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu kancelarii notarialnych, w tym na przykład czasu ich otwarcia, podejmować mogą wyłącznie w sposób samodzielny i suwerenny poszczególni notariusze. Zgodnie z Prawem o notariacie kancelaria notarialna powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie.

„W sytuacji zagrożenia epidemicznego, jakie zostało ogłoszone w Polsce, KRN wyraża pogląd, że dyspozycja (…), zgodnie z którą kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie, może ulegać modyfikacjom w zależności od konkretnej sytuacji epidemicznej w określonym miejscu” – pisała tydzień temu KRN.

Jednocześnie KRN zaapelowała wówczas do wszystkich notariuszy w Polsce „o zgłaszanie do rad właściwych izb notarialnych przypadków ewentualnego zarażenia notariuszy, pracowników kancelarii oraz rodzin tych osób wirusem SARS-CoV-2, a także sytuacji ograniczenia funkcjonowania kancelarii z uwagi na zagrożenie epidemiczne”. Z kolei rady tych izb poprosiła o niezwłoczne przekazywanie takich informacji do KRN. W środę powtórzono ten apel.

„KRN zapewnia, że po uzyskaniu niezbędnych danych co do skutków ekonomicznych spowodowanych w polskim notariacie przez epidemię wirusa SARS-CoV-2, podejmie pozostające w jej kompetencjach decyzje mające na celu złagodzenie tych skutków wobec notariuszy” – zapowiedziano także w ostatnim stanowisku Rady. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński
[reklama]

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk