Jeżeli jesteś zdrowy – oddaj krew

Karol Kwiatkowski22 marca, 20205 min

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu w związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych zwraca się do honorowych dawców krwi i wszystkich zdrowych osób o oddawanie krwi.

wikipedia.pl

Z apelem do mieszkańców miasta zwrócił się także zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.

„Jeżeli jesteś zdrowy – oddaj krew! W całej Polsce zaczyna jej brakować, a jest ona stale potrzebna, m.in. osobom przewlekle chorym, oraz do ratowania ludzi w nagłych przypadkach” – podkreślił Solarski, który sam jest honorowym dawcą.

Krew można oddać w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej, a także w oddziałach terenowych.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu lek. med. Krzysztof Olbromski tłumaczył, że w ostatnich dniach obserwujemy bardzo duży spadek liczby krwiodawców.

„Krew jest jednak cały czas niezbędna. Bez niej nie będziemy w stanie pomóc wielu potrzebującym, przewlekle chorym pacjentom, ani też ratować osoby w stanach nagłego zagrożenia życia” – podkreślił.

Dodał, że w ostatnim czasie znaczny spadek krwiodawców zauważalny jest w całej Polsce. „W porównaniu z sytuacją przed wybuchem epidemii liczba dawców jest obecnie mniejsza o ok. 60 proc. Po apelach o oddawanie krwi sytuacja poprawiła się, ale daleka jest od ideału” – zaznaczył Olbromski.

Przypomniał, że krew mogą oddać wyłącznie zdrowe osoby, które w ostatnich 14 dniach nie przebywały poza granicami kraju ani nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną. Osobom mającym podejrzenie zakażenia koronawirusem nie wolno wchodzić na teren RCKiK.

Każdy dawca i kandydat na dawcę przed wejściem do budynku centrum krwiodawstwa zostaje poddany wstępnej kwalifikacji lekarskiej w krwiobusie. Dopiero po jej uzyskaniu może przejść do głównego budynku. W budynku dezynfekuje się ręce, pobiera numerek, wypełnia kartę, na której dawca odpowiada na pytania m.in. o stan zdrowia, przebyte choroby czy o wyjazdy zagraniczne. Następnie oddaje się próbkę krwi, a ostateczną decyzję, czy pobranie może być wykonane danego dnia, podejmuje lekarz.

W razie odmowy kolejna próba oddania może być podjęta nie wcześniej niż po 14 dniach. Po uzyskaniu zgody przechodzi się do poczekalni sali pobrań.

Jednorazowo pobierane jest 450 ml krwi. Zależnie od liczby dawców proces trwa – od momentu wejścia do krwiobusa do wyjścia z budynku – ok. 1,5-2 godziny. Jako bonus dawcy dostają zestaw czekolad, sok i zwolnienie z pracy, jeżeli jest konieczne. W następnym roku ekwiwalent za odpowiednią ilość oddanej krwi można odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Aktualne informacje o oddawaniu krwi w Poznaniu można znaleźć na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. RCKiK nie wykonuje indywidualnych badań w kierunku wykrycia koronawirusa. Nie przenosi się on przez krew.(PAP)

Autor: Anna Jowsa

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk